DE KANSEN VAN DYSLEXIE

Succesvolle pilot Happy Dyslectisch CLUB

In 2020 en 2021, tussen de corona lock-downs door, deden er zeven groepen met totaal 63 kinderen en hun ouders mee aan de pilot van de Happy Dyslectisch CLUB. Twee weken na de drie lessen met de kinderen en de sessie met ouders, zijn de ouders gevraagd een korte online vragenlijst in te vullen. Hieruit is waardevolle informatie gekomen die ons inzichten geeft over verbeterpunten en successen.

Positieve beeldvorming

86% van de kinderen heeft een positiever beeld van  zijn of haar dyslexie gekregen en 12% heeft er een beetje positiever beeld gekregen. Er was 1 leerling bij die de pilot niet heeft afgerond.

“Mijn kind weet nu dat dyslexie meer is dan dat waar hij veel moeite mee heeft!” 
“Elke les kwam ze zó enthousiast en trots terug”

 

Vervolg – opleiden meer trainers – Happy Dyslectisch CLUB

Hoi-foundation was erg blij met dit resultaat! Wat prachtig om te zien hoe de dyslectische kinderen in slechts 3 lessen zo enorm groeiden in hun zelfvertrouwen. Daarom zet HOI zich in om meer trainers – Happy Dyslectisch CLUB op te leiden. Wordt ook trainer en help de dyslectische leerlingen op jouw school met plezier en zelfvertrouwen om te gaan met hun dyslexie!