DE KANSEN VAN DYSLEXIE

DE RESULTATEN

In Amerika zijn ze al enige tijd het programma aan het draaien. De resultaten zijn verbluffend; faalangst neemt af en kinderen komen met een veel groter zelfvertrouwen terug in de klas!

De reacties van ouders:

“[My child] seems much more independent and confident about her school work” 

“As a father sitting in the audience, it puts a lump in my throat to see my child on stage proudly acknowledging the fact that she does not “learn” by “conventional” standards.”

“This is the first year that my child does not complain about going to school. He stated that Tuesday’s were the best days because that was the day that he had NoticeAbility.”

“More confidence in who they are as learners. Not afraid or ashamed of being dyslexic.” 

 

De cijfers: 

82% van de ouders gaven aan dat het zelfvertrouwen van hun kind verbeterd is na het volgen van NoticeAbility.

100% van de ouders gaven aan dat hun kind het programma leuk vond. 

64% van de ouders gaven aan dat de relatie met vrienden verbeterd is.  

64% van de ouders gaven aan dat hun kind nu met meer plezier naar school gaat! 

De eindpresentaties:

NoticeAbility eind-presentatie: Charter school

 NoticeAbility eind-presentatie: Tisbury school