DE KANSEN VAN DYSLEXIE

STER KRACHTEN

Dyslectici hebben uitdagingen maar ook juist kwaliteiten doordat ze dyslectisch zijn. Deze animatie voor kinderen legt dat mooi uit. Herken je ze?

De auteurs van het boek Dyslexie als Kans hebben de kwaliteiten van het dyslectische brein onderverdeeld in vier denkvermogens (voor de kinderen noemen we deze denkkrachten). De STER-krachten. De basis is als volgt:

  • Iedereen heeft uitdagingen en kwaliteiten, zo ook dyslecten
  • Ieder voordeel heeft een nadeel. Zo hebben ook de STER krachten een uitdagingen kant.
  • De krachten werken graag samen, zo zal je vaak een combinatie van de STER krachten terugzien bij de dyslect.
  • Je hoeft niet alle STER krachten te herkennen.
  • De krachten zijn niet van dyslecten, maar ze blinken vaak in 1 of meerdere STER krachten uit.

Een zeer korte omschrijving van de STER krachten

S – Samenhangende denkvermogen of sterke ideeën denkkracht
Het leggen van unieke, verrassende verbanden en bijzondere ideeën hebben. Denken in mogelijkheden. Out-of-the-box denken.

T – Tijdgericht denkvermogen of Tien stappen vooruit denkkracht
Het zien van oplossingen voor problemen. Big picture mindset.

E – Episodisch denkvermogen of Enorme verhalen denkkracht
Het onthouden van gebeurtenissen en verhalen tot in detail en met emoties. Sterk empatisch vermogen.

R – Ruimtelijk denkvermogen of Ruimtelijke denkkracht
Het vermogen (complexe) informatie 3 dimensionaal te verwerken. Technisch inzicht. 

De animatie is te vinden op YouTube onder ‘STER krachten animatie‘.