DE KANSEN VAN DYSLEXIE

SDF steunt HOI

Stichting Dyslexie Fonds (SDF) heeft, na onze presentatie aan het voltallige bestuur, onze aanvraag gehonoreerd! Daar zijn we enorm blij mee. Hierdoor kan HOI kan aan de slag met de eerste stap.

In de officiële bevestigingsbrief van SDF staat onder andere; ‘Wij zijn onder de indruk van jullie plannen en van het enthousiasme en de daadkracht die jullie bij de aanpak van jullie plannen aan de dag leggen. Aangezien jullie project aan de criteria die wij aan subsidie-aanvragen stellen ruimschoots voldoet, heeft het bestuur van SDF besloten jullie conform jullie verzoek de subsidie toe te kennen. Jullie project voldoet ruimschoots aan de door ons gestelde criteria omdat het is gericht op kinderen, omdat het praktisch toepasbaar is, omdat het innovatief is, omdat het een duidelijk omschreven doel heeft en omdat wij niet de enige sponsor van jullie project zijn.’

Bedankt SDF, voor jullie enthousiaste reacties en jullie vertrouwen in ons.