DE KANSEN VAN DYSLEXIE

RID staat achter de missie van HOI

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie (RID) is het grootste behandelinstituut van Nederland. HOI sprak met Remco Reij, directeur van het RID. “Het RID helpt dyslectische kinderen leren lezen en schrijven en dat is belangrijk, maar om deze vaardigheden ook efficiënt te kunnen gebruiken is meer nodig. Het overwinnen van faalangst bijvoorbeeld. Hier zou meer aandacht voor moeten zijn. HOI biedt hiervoor een platform en de juiste ondersteuning voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het RID werkt graag samen met HOI”

Op dit moment zijn we plannen aan het maken om samen te werken. HOI kan een mooie toevoegingen zijn op de RID behandeling om te werken  aan het zelfvertrouwen van de dyslectische kinderen en aan het verrijken van de kennis bij de ouders en leerkrachten zodat de kinderen (nog) beter open zullen staan voor de behandeling van het RID en voor het leren op school.