DE KANSEN VAN DYSLEXIE

NEURODIVERSITEIT

Hoe meer we te weten komen van dyslexie, ADHD en autisme, hoe meer we moeten toegeven dat het standaard brein niet bestaat. Zoals we biodiversiteit, culturele en raciale diversiteit hebben, zo is er ook sprake van neurodiversiteit. Diversiteit in breinen is net zo verrijkend als biodiversiteit en is waarschijnlijk van cruciaal belang voor het overleven van de mens als soort. (Armstrong, 2010)

Er is geen standaarddier, geen standaardbloem en ook geen standaardmens en zeker geen standaardbrein. Het nieuwe terrein van neurodiversiteit biedt een kans een einde te maken aan de trend om mensen die ‘anders’ zijn in een hokje te stoppen en te medicaliseren.

In plaats van bevolkingsgroepen als ‘beperkt’ te beschouwen, ligt bij neurodiversiteit de nadruk op anders-zijn. Mensen met dyslexie zijn vaak goed in driedimensionaal visualiseren. Mensen met ADHD hebben een andere, meer diffuse vorm van aandacht. Mensen met autisme kunnen beter omgaan met dingen dan met mensen.

In het onderstaande overzicht is te zien hoe er vaak overlap is in de karakteristieken binnen neurodiversiteit. Zo zien we vaak kenmerken van dyslexie en ADHD samengaan. Ook is er niet een vorm van dyslexie, bij iedereen zijn de karakteristieken anders.