DE KANSEN VAN DYSLEXIE

HOI KIDS COACHING

Dyslexie is vaak een grote uitdaging voor kinderen. Continue falen en je anders voelen dan de andere is zwaar en frustrerend. Het zelfvertrouwen kan dalen tot onder het nulpunt waardoor ze helemaal uitstaan en zich afzetten tegen leren en alles wat nieuw is (faalangst, boos, verdrietig, gefrustreerd). Of ze gaan heel hard aan de slag en worden daar zó moe van dat ze niet meer kunnen functioneren. Helaas komen beide scenario’s veel voor.

De HOI coach is zelf dyslectisch en heeft daarnaast veel wetenschappelijke kennis. Het kunnen putten uit eigen ervaringen is enorm waardevol. Hierdoor voelen de kinderen zich gehoord en begrepen. Samen wordt op onderzoek uitgegaan naar waar de grootste obstakels zitten om (met plezier) te kunnen leren. Maar er wordt ook veel aandacht besteed aan het ontdekken van de onderdelen waar hij of zij juist heel goed in is! Met uiteindelijk als doel dat het kind het oké vindt dat het dyslectisch is. Weet waar het ook goed in is en dit kan inzetten voor de onderdelen waar het moeite mee heeft, zodat het weer met plezier en durf kan leren. En zo met zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en plezier de toekomst tegemoet ziet.

Wat doen de HOI coaches?

Een goede dyslexiebehandeling is heel belangrijk om van een kind de best mogelijke lezer en speller te maken. Maar er zijn meer skills nodig om later succesvol te kunnen worden. De HOI coaches werken met het kind aan de volgende punten:

  1. Metacognitie: Het uitdragen en begrijpen hoe hij of zij het beste leert, is één van de belangrijkste aspecten voor een succesvol leven met een dyslectisch brein. Door middel van gesprekken en/of creatieve projecten zal de mentor met het kind op onderzoek uitgaan om de leerverschillen te kunnen begrijpen en te accepteren.

  2. Gedachtepatronen: Door gedachtepatronen te doorzien, zullen kinderen in staat zijn negatieve en positieve gedachten te herkennen. Elke emotie is een gedachte. Dyslectische kinderen zijn vaak gevoeliger voor negatieve gedachten en dus een negatief zelfbeeld, omdat ze immers veel falen op school. Deze negatieve gedachten kunnen ze hun hele leven meenemen. Het is belangrijk dat de HOI coach het kind laat focussen op de positieve kanten van dyslexie. De negatieve gedachten raken zo meer op de achtergrond.

  3. Eigen belangen leren behartigen: Het is belangrijk dat dyslectische kinderen voor zichzelf durven en kunnen opkomen op een positieve en gepaste manier. De HOI coach leert de kinderen om zelf aan te geven wat ze wel en niet willen of moeilijk vinden. Hoe ze hulp van hun omgeving durven vragen. En hoe ze zelf hulpmiddelen kunnen inschakelen.

  4. Pro-actieve leerstrategieën & hulpmiddelen: De HOI coach biedt hulp bij het stellen van doelen, het gebruik van hulpmiddelen en het opbouwen van eigen leermethoden. Bijvoorbeeld: het leren via samenvattingen kan de beste leermethode zijn, maar sommige kinderen leren liever door te tekenen. Dat onderzoek zal het kind zelf uitzetten en ontdekken, samen met de ervaringsdeskundige coach van HOI.

  5. Communicatie met school en andere begeleiders: De HOI coach werkt graag samen als team met jullie en de leerkrachten van school of andere begeleiders. Dit kan door samen met jullie kind en de leerkracht bij elkaar te komen. Leerplannen helpen maken met de leerkrachten en jullie of andere mogelijkheden.
  6. Eventueel een eindproduct: Dyslectische kinderen vinden het vaak heel fijn om te werken naar een einddoel. Het maken van een ‘eindproduct’ kan daarbij heel goed werken. Tijdens de sessies creëren we het eindproduct. Dit kan echt van alles zijn. Een filmpje, een toolbox, een spreekbeurt, een verhaal enzovoort. Een eindproduct waar ze trots op kunnen zijn. 

Meer informatie?

Fijn om eerst even te bellen en te kijken hoe de HOI coach jullie kan helpen.  Neem contact op met Tamara: +31 6 16 36 21 46 of tamara@hoi-foundation.nl