DE KANSEN VAN DYSLEXIE

HOI KIDS COACHING

Kan je kind wel een zetje in de rug gebruiken als het gaat om het zelfvertrouwen? Dan is HOI KIDS COACHING wellicht iets voor jullie.
Alle coaches zijn zelf dyslectisch. Ze praten vanuit hun eigen ervaringen en hebben allemaal een bak met wetenschappelijke kennis waaruit ze putten. De kinderen voelen zich snel op hun gemak en begrepen. Ze krijgen inzicht in hun unieke leerwijze. Ze leren hun valkuilen herkennen en omzeilen. Ze leren opkomen voor hun eigen belangen. En we gaan opzoek naar passende hulpmiddelen.

Wat doen de HOI coaches?

Een goede dyslexiebehandeling is heel belangrijk om van een kind de best mogelijke lezer en speller te maken. Maar er zijn meer skills nodig om later succesvol te kunnen worden. De HOI-coaches werken met het kind aan de volgende punten:

  1. Metacognitie: Het uitdragen en begrijpen hoe hij of zij het beste leert, is één van de belangrijkste aspecten voor een succesvol leven met een dyslectisch brein. Door middel van gesprekken en/of creatieve projecten zal de mentor met het kind op onderzoek uitgaan om de leerverschillen te kunnen begrijpen en te accepteren.

  2. Gedachtepatronen: Door gedachtepatronen te doorzien, zullen kinderen in staat zijn negatieve en positieve gedachten te herkennen. Elke emotie is een gedachte. Dyslectische kinderen zijn vaak gevoeliger voor negatieve gedachten, omdat ze immers veel falen op school. Deze negatieve gedachten kunnen ze hun hele leven meenemen. Het is belangrijk dat de HOI-mentoren het kind laten focussen op de positieve kanten van dyslexie. De negatieve gedachten raken zo meer op de achtergrond.

  3. Eigen belangen leren behartigen: Het is belangrijk dat dyslectische kinderen voor zichzelf durven en kunnen opkomen op een positieve en gepaste manier. De HOI-coaches leren de kinderen om zelf aan te geven wat ze wel en niet willen of moeilijk vinden. Hoe ze hulp van hun omgeving durven vragen. En hoe ze zelf hulpmiddelen kunnen inschakelen.

  4. Pro-actieve leerstrategieën & hulpmiddelen: De HOI-coaches bieden hulp bij het stellen van doelen, het gebruik van hulpmiddelen en het opbouwen van eigen leermethoden. Bijvoorbeeld: het leren via samenvattingen kan de beste leermethode zijn, maar sommige kinderen leren liever door te tekenen. Dat onderzoek zal het kind zelf uitzetten en ontdekken, samen met de ervaringsdeskundige coach van HOI.

  5. Communicatie met school en andere begeleiders: De HOI-coaches werken graag samen als team met jullie en de leerkrachten van school of andere begeleiders. Dit kan door samen met jullie kind eens zitten met de leerkracht. Leerplannen helpen maken met de leerkrachten en jullie of andere mogelijkheden.
  6. Eventueel een eindproduct: Dyslectische kinderen vinden het vaak heel fijn om te werken naar een einddoel. Het maken van een ‘eindproduct’ kan daarbij heel goed werken. Tijdens de sessies creëren we het eindproduct. Dit kan echt van alles zijn. Een filmpje, een toolbox, een spreekbeurt, een verhaal enzovoort. Een eindproduct waar ze trots op kunnen zijn. 

Meer informatie?

Fijn om eerst even te bellen en te kijken hoe de HOI-coaches jullie kunnen helpen.  Neem contact op met Tamara: +31 6 16 36 21 46 of tamara@hoi-foundation.nl