DE KANSEN VAN DYSLEXIE

HOI KIDS MENTORING

Om een wereld te creëren waarin mensen dyslexie volledig accepteren, waarderen en respecteren is de maatschappij belangrijk, maar vooral ook de dyslecten zelf. Het doel van HOI is dat zij zonder twijfel of zorgen kunnen leven en in staat zijn gretig hun unieke vaardigheden te gebruiken bij alles wat ze tegenkomen. Zelfacceptatie begint met zelfvertrouwen. Om dat te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich veilig voelen. De mentoren van HOI, zelf dyslectisch, hebben dezelfde problemen ervaren. Doordat ze open zijn over hun ervaringen, realiseren kinderen zich dat ze niet alleen zijn, kunnen ze onzekerheden gemakkelijker delen, zonder schaamte, en zijn ze minder bang om fouten te maken. Hierdoor neemt bij de kinderen het gevoel van veiligheid toe. Samen wordt gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Wat doen de HOI mentoren?

Een goede dyslexiebehandeling is heel belangrijk om van een kind de best mogelijke lezer en speller te maken. Maar er zijn meer skills nodig om later succesvol te kunnen worden. De HOI-mentoren werken met het kind aan de volgende punten:

  1. Metacognitie: Het uitdragen en begrijpen hoe hij of zij het beste leert, is één van de belangrijkste aspecten voor een succesvol leven met dyslexie. Door middel van gesprekken en creatieve projecten zal de mentor met het kind op onderzoek uitgaan om de leerverschillen te kunnen begrijpen en te accepteren.

  2. Gedachtepatronen: Door gedachtepatronen te doorzien, zullen kinderen in staat zijn negatieve en positieve gedachten te herkennen. Elke emotie is een gedachte. Kinderen met dyslexie zijn vaak gevoeliger voor negatieve gedachten, omdat ze immers steeds maar falen op school. Deze negatieve gedachten kunnen ze hun hele leven meenemen. Het is belangrijk dat de HOI-mentoren het kind laten focussen op een positievere blik op het leven. De negatieve gedachten raken zo op de achtergrond.

  3. Eigen belangen leren behartigen: Het is belangrijk dat kinderen met dyslexie voor zichzelf durven en kunnen opkomen op een positieve en gepaste manier. De HOI-mentoren leren de kinderen om zelf aan te geven wat ze wel en niet kunnen. Hoe ze hulp van hun omgeving durven vragen. En hoe ze zelf hulpmiddelen kunnen inschakelen.

  4. Pro-actieve leerstrategieën & hulpmiddelen: De HOI-mentor biedt hulp bij het stellen van doelen, het gebruik van hulpmiddelen en het opbouwen van eigen leermethoden. Bijvoorbeeld: het leren via samenvattingen kan de beste leermethode zijn, maar sommige kinderen leren liever door te tekenen. Dat onderzoek zal het kind zelf uitzetten en ontdekken, samen met de ervaringsdeskundige mentor van HOI.

  5. Eindproduct: Tijdens de sessies creëren we een eindproduct, waarin kinderen de buitenwereld op geheel eigen wijze laten zien wat zij over dyslexie willen vertellen. Een eindproduct waar ze trots op kunnen zijn. Vaak maken we een film, waarin ze vertellen over hun uitdagingen en talenten.

Gratis consult

Eerst is er een gratis consult, waarin de HOI-mentor met jullie als ouders bespreekt wat de situatie is en hoeveel sessies er nodig zullen zijn om tot het beste eindresultaat te komen.

Voor meer informatie neem contact op met HOI.