DE KANSEN VAN DYSLEXIE

MASTERCLASSES

De leerkracht is belangrijk

De leerkracht is, naast de ouders, een hele belangrijke factor voor het succes van een dyslectische leerling. Lezen en schrijven zijn zeker belangrijk. Maar uiteindelijk, zoals vele onderzoeken hebben uitgewezen, is het zelfbeeld bepalend voor succes in de toekomst. Het is juist dit zelfbeeld dat gevormd wordt in de eerste schooljaren. Dyslectische kinderen hebben vaak last van schaamte, boosheid, faalangst, somberheid, eenzaamheid, frustratie en machteloosheid. Zonder de juiste begeleiding nemen ze dit mee naar de middelbare school maar spelen deze emoties ook in de rest van hun leven een hoofdrol. 

Het is van groot belang dat kind, ouder en leraar samen kunnen werken aan hetzelfde doel: Een kind dat zijn beperking begrijpt maar vooral ook zijn eigen unieke vaardigheden en zijn leerstijl kan ontwikkelen. Ieder kind moet kunnen dromen zonder schaamte, angst of andere barrières! 

HOI voor de leerkracht

HOI komt graag langs om hier verder op in te gaan.
Onderwerpen zoals hieronder aangegeven komen allemaal aan bod:

  • Wat gebeurt er in dyslectisch brein tijdens het lezen en wat gebeurt er vooral niet 
  • Hoe ziet een dyslectisch brein eruit op basis van de meest recente neurologische onderzoeken 
  • Waarom dyslexie geen leerbeperking is en ook niet moet worden
  • Andere problemen met dyslexie dan de bekende schrijf-, en spellingbeperkingen
  • Problemen bij dyslexie met vreemde talen
  • De emotionele gevolgen voor dyslectische kinderen en volwassenen
  • Gedragsproblemen bij dyslectische kinderen
  • De unieke vaardigheden van een dyslectisch brein
  • Hoe te werken vanuit de unieke vaardigheden
  • Mogelijkheden van technologie en waarom het geen spieken is

 

Meer informatie of ons boeken?

Neem contact met ons op