DE KANSEN VAN DYSLEXIE

HET LESPROGRAMMA NOTICE-ABILITY – 10 lessen voor dyslectische kinderen van 10 t/m 14 jaar

Het lesprogramma van NoticeAbility is nu in Nederland te volgen! We zijn heel trots op de exclusieve samenwerking met de non-profit organisatie NotieceAbility. Het lesprogramma sluit perfect aan op onze doelstelling om dyslectische kinderen hun talenten te laten ontdekken om zo hun zelfvertrouwen te versterken. Dat alles is gebaseerd op de neurologische wetenschap en in samenwerking met universiteiten zoals Harvard, Harvard Business School en Boston University.

Het lesprogramma

Het programma is ontwikkeld voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. De eerste module die we naar Nederland hebben gehaald heeft als thema ONDERNEMEN EN INNOVEREN. Er zullen in de komende jaren meerdere modules bijkomen. Zoals de KUNST Module die nu in Amerika getest wordt.

De onderwerpen van de modules zijn bewust gekozen. Ze zijn gebaseerd op de neurologisch bewezen vaardigheden van het dyslectische brein (STER. krachten, zie boek DYSLEXIE ALS KANS). Elke module bestaat uit 10 lesweken, waarin op projectmatige, visuele en ervaringsgerichte wijze de lesstof wordt behandeld. In elke les wordt stilgestaan bij de specifieke vaardigheid van het dyslectische brein. Zo ervaren de kinderen keer op keer dat ze speciale vaardigheden hebben en geen kinderen zijn met alleen maar een probleem. En ontwikkelen ze deze vaardigheden nog verder.

De leerlingen zullen één keer in de week samenkomen en in kleine groepjes onder begeleiding van de HOI-teamleden projecten uitvoeren. De HOI-teamleden zijn opgeleid en gecertificeerd door HOI en NoticeAbility. Het grootste deel van het programma volgen ze via een visueel ingericht e-learning platform (met video-instructie, illustraties, audiopresentaties en tekst).

HET LESPROGRAMMA NOTICE-ABILITY OOK VOOR JOUW KIND?!