DE KANSEN VAN DYSLEXIE

NOTICEABILITY

Wij halen het recentelijk ontwikkelde lesprogramma van Noticeability naar Nederland en België! We zijn heel trots op deze exclusieve samenwerking. Het lesprogramma sluit precies aan op onze doelstelling om dyslectische kinderen te bevestigen in hun talenten en zo hun zelfvertrouwen te versterken. Dat alles is gebaseerd op de neurologische wetenschap en in samenwerking met universiteiten zoals Harvard, Harvard Business School en Boston University.

Het lesprogramma

Het programma is ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 8 en bestaat uit 4 modules:

De onderwerpen van de modules zijn bewust gekozen. Ze zijn gebaseerd op de neurologisch bewezen vaardigheden van het dyslectische brein (M.I.N.D. strengths). Elke module bestaat uit 10 lesweken, waarin op projectmatige, visuele en ervaringsgerichte wijze de lesstof wordt behandeld. In elke les wordt stilgestaan bij de specifieke vaardigheid van het dyslectische brein. Zo ervaren de kinderen keer op keer dat ze speciale vaardigheden hebben en geen kinderen zijn met alleen maar een probleem. En ontwikkelen ze deze vaardigheden nog verder.

De leerlingen zullen één keer in de week samenkomen en in KERNgroepjes onder begeleiding van de HOI-teamleden projecten uitvoeren. De HOI-teamleden zijn opgeleid en gecertificeerd door Noticability. Het grootste deel van het programma volgen ze via een visueel ingericht e-learning platform (met video-instructie, illustraties, audiopresentaties en tekst).

HOI KIDS ACADEMY ook voor uw kind?