DE KANSEN VAN DYSLEXIE

MISSIE

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Moderne wetenschappelijke onderzoeken onderbouwen deze visie. Het is tijd dat dyslectische mensen vol zelfvertrouwen hun talenten gaan ontdekken en benutten. zonder schaamte of angst.

HOI – de hoofdletters H, O en I zijn de enige letters in het alfabet die je ongestraft kunt spiegelen en flippen – is opgezet door dyslectici voor dyslectici, en voor iedereen die met dyslexie te maken heeft. HOI zal, aan de hand van de moderne neurologische wetenschap, laten zien dat dyslexie zoveel meer is dan moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het dyslectische brein functioneert anders dan anders, met de bijkomende beperkingen en mogelijkheden. HOI deelt kennis en ervaringen op dat gebied, maar wil vooral ook dat kinderen weer met plezier leren en succes ervaren. Wij van HOI kunnen dyslectische kinderen hun talenten laten ontdekken, ze zo zelfvertrouwen geven en ze weer laten geloven dat ze meer zijn dan hun ‘probleem’.

Kennis

Een van de grootste problemen bij dyslexie is het gebrek aan kennis. Op scholen, thuis, bij bedrijven en zeker ook bij dyslectici zelf. Binnen het huidige systeem wordt de oplossing gezocht in het beter laten lezen en schrijven van kind. Er wordt geen aandacht besteed aan de overige neurologische of emotionele verschillen die een probleem kunnen vormen als deze niet begrepen worden. Het doel is dan ook iedereen die met dyslexie te maken heeft meer relevante wetenschappelijke kennis te bieden.

HOI biedt voor verschillende doelgroepen verschillende tools:

Voor kids:
Voor ouders:
Voor scholen 
Voor bedrijven

Hou onze facebook in de gaten voor meetups voor partners, opa’s, oma’s, tantes en nog veel meer. 

HOI Beweegt 

Steun HOI en help ons ultieme doel te bereiken, doneer.