Dyslexie is geen probleem, maar een kans

FAQ’s

Mocht je nog overige vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Mail: info@hoi-foundation.nl
Telefoon: +31 6 22 66 15 54

Wat is NoticeAbility?

NoticeAbility is een stichting gevestigd in Bosten Massachusetts en is toegewijd aan het helpen van dyslectische leerlingen. Het doel is om leerlingen hun unieke vaardigheden te laten herkennen en het opbouwen van het zelfvertrouwen. Door het combineren van de moderne neurowetenschap over dyslexie, de best practices van het speciaal onderwijs en de technologie van Silicon Valley heeft NoticeAbility een lesprogramma ontwikkeld  voor dyslectische kinderen en een opleidingsprogramma voor leraren. 

Oprichter Dean Bragonier is ook een succesvol dyslect. Zie hier zijn TED talk als je meer informatie wil waarom hij NoticeAbilty begonnen is. 

Waarom is het lesprogramma van NoticeAbility ontwikkeld?

NoticeAbility heeft een uniek lesprogramma ontwikkeld in samenwerking met universiteiten zoals Harvard, Harvard Business School en Boston University. Dit lesprogramma leert dyslectische leerlingen meer over hun positieve vaardigheden die hun breinen ook in zich hebben. 
Het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden bij dyslectische leerlingen in de eerste jaren van school zijn essentieel. Er zijn goede instituten die dit al vele jaren doen. Maar daarbij is het belang ook groot om de unieke en positieve vaardigheden van het dyslectische brein te stimuleren. Op scholen ontbreekt deze kennis en is er vaak geen mogelijkheid om hier aan te werken. Dyslectische leerlingen hebben grote moeite hun zelfvertrouwen vast te houden. NoticeAbility vult dit gemis door het introduceren van dit unieke lesprogramma. Wanneer dyslectische leerlingen hun positieve vaardigheden gaan herkennen en ontwikkelen, staan ze ook positiever en met meer zelfvertrouwen tegenover leren. Het bereiken van hun persoonlijke en professionele potentie wordt vele malen gemakkelijker met deze inzichten en ervaringen.

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

Een deel van het programma volgen de leerlingen via een visueel ingericht e-learning platform (met video-instructie, illustraties, audiopresentaties en een beetje tekst). Dit kost ongeveer 30 minuten per week en is leuk samen met je kind te doen. Daarnaast komen de leerlingen 10 weken lang, één keer in de week, 1,5 uur samen om in kleine groepjes onder begeleiding van de, door NoticeAbility gecertificeerde, HOI teamleden opdrachten uit te voeren.  Denk hierbij aan onderwerpen als conflicthantering, lichaamstaal. Ze ontwikkelen samen een nieuw product of dienst die ze aan het einde van het programma zullen presenteren. Bekijk de NoticeAbility video voor meer details over hoe een leerling de cursus zal ervaren.

Waarom een module over ondernemen?

De thema’s van de modules zijn gekozen op basis van de beroepen waar dyslectici een neurologisch voordeel hebben. Zo blijkt uit onderzoek dat een dyslectisch brein vaak denkt als een ondernemer! 30 tot 35% van de ondernemers in de VS en Engeland is dyslectisch. Terwijl 10% van de wereldbevolking in meer of mindere mate dyslectisch is. Bekende voorbeelden zijn Richard Branson, Bill Gates en Steve Jobs.

De volgende modules zullen zich richten op de kunsten, de wetenschap en architectuur. Dit zijn ook thema’s waar het wetenschappelijk is aangetoond dat het dyslectische brein hier een voordeel heeft.

Voor wie is het lesprogramma?

Het programma is voor kinderen met een dyslexieverklaring uit groep 8. Neem contact met ons op wanneer je kind nog geen verklaring heeft en er een vermoeden is. Of wanneer je dyslectische kind uit groep 7 verbaal sterk genoeg is. Dit kan via info@hoi-foundation.nl. Wij zullen dan in gezamelijk overleg bepalen of dit programma geschikt voor je kind is. 

Hoe lang duurt het lesprogramma?

Elke module bestaat uit 10 lesweken en een eindpresentatie, waarin op projectmatige, visuele en ervaringsgerichte wijze de lesstof wordt behandeld. In elke les wordt stilgestaan bij de specifieke vaardigheid van het dyslectische brein. Zo ervaren de kinderen keer op keer dat ze niet alleen uitdagingen hebben, maar ook positieve vaardigheden.

Krijgen de kinderen huiswerk?

Ja, er zal ongeveer een half uur per week gevraagd worden van de leerling om video’s te kijken en opdrachten te maken. Het is leuk dit met je kind samen te doen.

Wat is de rol van de ouders?

HOI vindt de rol van de ouders (en de leerkrachten) heel belangrijk. Ouders kunnen tijdens de eerste les een speciale ouders-meetup bijwonen. In deze meet-up worden de ouders voorzien van veel informatie over het lesprogramma en over de dyslectische positieve vaardigheden. Zo kun je als ouder je kind goed begeleiden tijdens het lesprogramma en daarna.

En het NoticeAbility lesprogramma maakt het samen huiswerk maken weer leuk! Wij stimuleren het dan ook om samen met je kind  te ontdekken waar het goed in is!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden kan via hoi-foundation.nl/noticeability/aanmelden

Je moet je wel eerst even registreren op onze website (rechts boven in).

Is NoticeAbility ook gericht op het verbeteren van lezen en schrijven?

Nee, het programma van NoticeAbility is niet gericht op het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden. In plaats daarvan focust het programma zich op de cognitieve voordelen van het dyslectische brein en leert het de leerlingen sociaal emotionele vaardigheden, conflict strategieën, plannen van werk,  samenwerken en andere vaardigheden die ze nodig hebben op school en later in een werkomgeving. 

Waarom is de HOI Foundation met NoticeAbility begonnen?

Eén van de grootste problemen bij dyslexie is het gebrek aan kennis. Op scholen, thuis, bij bedrijven en zeker ook bij dyslecten zelf. Binnen het huidige educatie-systeem wordt de oplossing gezocht in het beter laten lezen en schrijven van het kind. Er wordt geen aandacht besteed aan de overige neurologische of sociaal emotionele verschillen die een probleem kunnen vormen als deze niet begrepen worden. Het programma van NoticeAbility  heeft het zelfde doel als de HOI Foundation. Het doel is  de kennis over dyslexie te vergroten en de positieve vaardigheden te herkennen en verder te ontwikkelen om zo het zelfvertrouwen te vergroten.

Kan ik ruilen met andere lessen als mijn kind een keer niet kan?

Helaas kan dit niet. Tijdens de lessen zijn kinderen namelijk vooral aan het werken in hun vaste teams. Wel zullen wij de kinderen altijd stimuleren om een manier te vinden iedereen op de hoogte te houden mocht er iemand, om welke reden dan ook, ontbreken. 

De uitleg wordt gegeven in online video’s en kunnen op ieder tijdstip worden bekeken.