DE KANSEN VAN DYSLEXIE

ANBI INFO

De HOI FOUNDATION is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan HOI FOUNDATION zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Neem gerust contact op met de directie voor meer informatie.
info@hoi-foundation.nl


RSIN Nummer: N856054112B01
BELEIDSPLAN HOI_2016-2020
HOI Jaarrcijfers 2016
HOI Jaarcijfers 2018

Contactgegevens