DE KANSEN VAN DYSLEXIE

DYSLECTICI

Om een wereld te kunnen creëren waar wij bekend staan en gewaardeerd worden voor onze talenten, trots durven te zijn op onze identiteit, verzekerd over onze vaardigheden en de mogelijkheden krijgen om het beste uit onszelf te halen moeten we samenwerken. 

HOI kan dit niet alleen en daarom bouwen we samen aan een sterke, geïnformeerde en actieve community. Een community gericht op talent om zo de buitenwereld te laten zien dat wij zoveel meer zijn dan “slechte” lezers en schrijvers. Met jouw verhaal kan je kinderen de mogelijkheid geven om weer te durven dromen en te laten zien dat dyslexie niet betekent dat je dom bent. In een maatschappij gericht op onze zwakke punten zijn voorbeelden van successen van andere essentieel om te kunnen ontsnappen aan de gevoelens van schaamte en eenzaamheid die zoveel van ons hebben, en nog steeds ervaren. 

Alone we are powerless, but together we can change the world!

Kind, tiener, volwassen? Meld je aan en vertel ons jouw verhaal. 

MELD JE NU AAN