DE KANSEN VAN DYSLEXIE

Het bijzondere brein

Om vlot taal te kunnen verwerken moeten er drie specifieke gebieden in het linker deel van de hersenen actief zijn. Bij dyslectici zijn bij twee van die drie gebieden nauwelijks of geen hersenactiviteiten. Ook niet bij kinderen jonger dan vier jaar. Dit is wetenschappelijk aangetoond. Door intensief op een specifieke wijze trainen van taal kunnen deze gebieden wel meer activiteit ontwikkelen. Maar zo effectief als bij een niet-dyslect zal het nooit worden.

Mini-kolommen

Daarnaast is het dyslectische brein anders georganiseerd dan breinen zonder dyslexie, niet omdat er iets mis mee is, maar omdat ze georganiseerd zijn voor andere kwaliteiten. Dit concludeerde de neurologen Williams en Casanova die hier onderzoek naar deden aan de University of Kentucky School of Medicine in 2011. Zij ontdekten dat cellen in de cortex – het redenerende deel van ons brein – zijn georganiseerd in ‘mini-kolommen’. Deze  kolommen van cellen zijn met elkaar verbonden via axonen en vormen zo circuits. In breinen is een grote variatie te zien in hoe deze minikolommen gerangschikt zijn. Personen met celkolommen die dicht op elkaar zijn gepakt, hebben kortere axonen die heel erg sterk verbonden zijn met de kolommen in de buurt. Zij zijn goed in het verwerken van detailinformatie. Aan de andere kant van het spectrum zijn er personen met minikolommen die verder van elkaar afstaan, met langere axonen die verbindingen leggen over grote afstand en met verdere kolommen. Deze personen zijn beter in het herkennen van grotere gehelen en concepten. Mensen met dyslexie hebben over het algemeen minikolommen die verder uit elkaar staan en langere verbindingen hebben.

Het bijzondere brein in de praktijk

In de praktijk zijn er in principe geen beperkingen voor dyslectici. Ze kunnen alles worden wat ze willen. Kijk naar onze eigen steun-betuigers, Adriaan van Dis, Joop van den Ende en Jimmy Nelson. Zij lieten zich ook niet beperken. Uit onderzoek door het Amerikaanse Yale Center for Dyslexia and Creativity blijkt zelfs dat 35% van de (succesvolle) ondernemers in Amerika, symptomen van dyslexie hebben. Als je bedenkt dat circa 10% dyslectisch is, is dat een over-vertegenwoordigde groep. Het dyslectische brein is dus goed uitgerust voor het zijn van een ondernemer. Maar ook in de creatieve vakken zoals architect, ontwerper en acteur vind je veel dyslectici.